Utstillinger i Galleri Albin Upp

Albin Upp

Per Anthony Laland

TEGNING

7-18 JUNI 2023

Per Anthony Laland (født 8. mai 1954 i Oslo, med norsk far og britisk mor) er en norsk billedkunstner. Han er utdannet lærer, blant annet på Norges Idrettshøgskole, med tilleggsutdannelse fra Storbritannia. Han har arbeidet som tegner på heltid siden 1983.

Laland arbeider utelukkende med blyant, i utgangspunktet i svarte, grå og hvite nyanser, men i den senere tiden i økende grad med innslag av farger. Hans motiver er de nære ting – en sko, en hånd, en blomstervase, et selvportrett. En annen motivkrets er den eldre bebyggelsen rundt Skillebekk i Oslo, der han bor. Hans nitide dokumentasjon av ærverdige bygårder, byrom og gateløp har stor betydning for strøksidentiteten.

Laland tegner strengt figurativt og detaljert. Tegningene er preget av stor realisme, men hans bruk av indirekte lysinnfall, skyggelegging og kolorering tilfører like fullt et romantisk element, som er mest synlig i hans tegninger av bygninger. Det romantiske understrekes også av at han utelukkende tegner eldre bebyggelse.

Per Laland har hatt utstillinger på Galleri H 11 i Bærum og på Galleri Albin Upp i Oslo.

Tagged under: Tegning
Albinupp

Albinupp

  • Female