Utstillinger i Galleri Albin Upp

Albin Upp

Hilde Tørnby

MALERI

7. NOVEMBER - 19. NOVEMBER 2023

 

What we promised

11  – 19 november

Åpning 11. november kl. 13, 

I ustillingen What we promised viser Hilde Tørnby akrylmalerier som undersøker tematikk omkring løfter, ønsker og forventning. Hvilke løfter gir vi oss selv og andre? Hvordan tar jeg vare på de løfter jeg har fått og de jeg har gitt? Hva skjer i det jeg bryter mitt eget løfte? I bildene utforskes det brytningspunktet og spennet som oppstår i klangen av løfter som holdes og de som brytes. Her møtes glede og sorg, her fornyes vår kraft og her erfarer vi den dypeste sorg.

Cormac McCarthy skriver “Grief is the stuff of life. A life without grief is no life at all. But regret is a prison. Some part of you which you deeply value lies forever at a crossroads you can no longer find and never forget.”

Maleriene til utstillingen er jobbet frem i perioden 2021 – 2023. Ofte beskrives bildene til Hilde Tørnby som tvetydige og utforskende. Hennes kunstnerskap omhandler det bakenforliggende, det som er usynlig for øyet, men som kan fornemmes. I det tvetydige oppstår nye rom og muligheter for den som ser. Maleriene beveger seg mellom det abstrakte og figurative. Hus, båter, blomster og tråder er tilbakevendende motiv i arbeidene hennes. Fargenes intensitet og penselens bevegelse over lerretet henstiller til å bli med inn i bildets følelse og realitet.

Hilde Tørnby er utdannet fra Nydalen Kunstfagskole (2013-16). I tillegg til det kunstneriske arbeidet, er hun førstelektor ved lærerutdanningen ved OsloMet i engelsk. De siste årene har mye av hennes forskningsarbeid dreid seg om praktisk-estetiske arbeidsformer, visuell literacitet, barnelitteratur og kritisk tenkning.

Tagged under: Maleri
Albinupp

Albinupp

  • Female