Utstillinger i Galleri Albin Art

Albin Art

Victoria Oetker Forsberg

10.FEBRUAR - 23. FEBRUAR

MALERI

FUZZY CONCEPTS

I utstillingen «Fuzzy concepts» utforsker Victoria Oetker Forsberg rommet mellom det uklare og meningsfylte i en serie abstrakte akrylmalerier. Maleriene kan beskrives som abstrakte øyeblikksportretter av en tilstand, en forestilling, eller en observasjon – med alle delene og motsetningene dette kan bestå av. Maleriet, som mennesket, er fullt av utallige lag som utgjør en tilsynelatende meningsfull helhet.

«Fuzzy concept» er et vitenskapelig begrep på et konsept eller fenomen med uklar avgrensning og definisjon. Betydningen vil variere betydelig avhengig av kontekst eller betingelser. Det vil mangle en fast, presis mening, men uten å være fullstendig meningsløs heller.

Victoria Oetker Forsberg har sin kunstutdannelse fra Nydalen kunstskole og Oslo kunstakademi. Fra tidligere har hun studert psykologi, idéhistorie og filosofi som i stor grad inspirerer og former hennes kunstnerskap, der menneskets sammensatthet og indre motsetninger er et gjennomgående tema. Hun arbeider intuitivt i et abstrakt billedspråk som er organisk og taktilt. Ved å bygge billedflaten lag på lag utforsker hun teksturer og linjer for å skape en dybde og kompleksitet.

Åpningstider:

tirsdag­-fredag 12.00-17.00

lørdag-søndag 12.00-16.00

mandag stengt

Vernissage 10.februar kl. 17.00-20.00

https://www.victoriaforsberg.com/

https://www.instagram.com/vici.a.r.t/

 

 

 

Tagged under: Maleri

Tidligere Utstillinger i Albin Art

Arkiv

4. NOVEMBER - 9. NOVEMBER  2023

TEGNING

 

Les mer

18. NOVEMBER - 23. NOVEMBER  2023

TEGNING

 

Les mer

11. NOVEMBER - 16. NOVEMBER  2023

MALERI

 

Les mer

6. OKTOBER - 12. OKTOBER  2023

MALERI, SERIGRAFI

 

Les mer

8. - 13.oktober 2022

MALERI - TEGNING - COLLAGE

Les mer