Utstillinger i Galleri Albin Art

Albin Art

Roselind Risan Draget

20. - 25. MAI 2023

MALERI

 

   

Å male har blitt et viktig rom for Risan Draget til å bearbeide utfordringer i livet, i tillegg til at hun får utløp for sin kreativitet. Hun føler at hun får energi og kraft i prosessen.

Inspirasjon henter Risan Draget fra opplevelser, drømmer, stemninger, andre kunstnere, selve maleprosessen og symbolverdien i uttrykket.

Det oppstår gjerne noen underliggende betydninger i bildene. Hun er glad i naturen og det hender den også dukker opp på forskjellige måter.

Hva man liker å ha på veggen hjemme dreier seg om ulik smak – som er subjektivt. «Meningen med kunst er å børste vekk dagliglivets støv fra sjelen»

Bare pust dypt og kjenn etter hva inntrykket gjør med deg – ikke prøv å tenke!

Risan Draget er opptatt av å formidle god energi, ro og undring. Har deltatt på kollektive utstillinger i tillegg til at jeg har hatt mine egne.

 

Tagged under: Maleri