Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Art

Gerd Grimsø

2. SEPTEMBER - 7. SEPTEMBER  2023

AKRYL, AKVARELL

 

Northern Moods - Bevegelser i nord.

Gerd Grimsø forener bildet og ordet i Northern Moods – Bevegelser i nord, med fremtiden som sikte og med fortiden som drivkraft.

Naturen har formet menneskene gjennom alle tider, samtidig har menneskene påvirket naturen. Urfolk og deres nære forhold til naturen, preget måten samfunnet deres ble bygd opp på. Hvor mye av oss ligger gjemt og kanskje glemt, i de som levde før oss?

Northern Moods – Bevegelser i nord refererer til stemninger og følelser som er unike for regionen nord. Dette er knyttet til klima og natur, kulturelle og historiske trekk som preger området.

Gerd Grimsø undersøker naturen og mennesker, samisk identitet og språkløshet i vår tids Norge. Hun beveger seg ofte i spenningsfeltet mellom mørket og lyset, hvor fornemmelsen av bevegelse ligger som grunntanke i det visuelle.

I denne utstillingen har hun skapt en tråd fra billedkunst til litteratur. Der det i billedkunstens natur ligger et stort handlingsrom i å være overskridende, flytte grenser, undergrave en etablert orden – vil litteraturen med språket, forme og modellere teksten til et stramt uttrykk. Gerd Grimsø har samarbeidet med forfatter og lyriker Marianne Nymo om denne utstillingen. Sammen har de realisert en ide om at bilder og tekst sammen kan åpne for nye fortellinger.

Om Gerd Grimsø

Gerd Grimsø er født i Vadsø, bor og arbeider i Ålesund. Hun har 43 års erfaring som billedkunstner og har hatt separate og kollektive utstillinger i Norge og i utlandet. Hun har hatt offentlige utsmykkingsoppdrag, og arbeidene er innkjøpt av både det offentlige og det private.

Gerd Grimsø er billedkunstner i formspråk med ulike teknikker som akvarell, akryl på lerret og papir, miks media, foto og collage. Arbeidene har slektskap til naturen og kystlandskap, som ofte vises i et abstrakt uttrykk med figurative elementer.

Hennes indre landskap er ofte preget av det mørke melankolske uttrykket som gir spenning mellom mørket og lyset. Dette er en kraft fra barndommens Finnmark. Tilgang til motivene og lyset hentes ofte i naturen rundt henne. Kystlandskapene reflekterer til et langt levd liv, og er påvirkning av hennes samiske arv.

Formmessig arbeider hun både med det stramme og det løsslupne. Det ligger en undring over naturen i bildene. Hun ønsker å åpne menneskers øyne, få de til å se bedre det store vi har rundt oss, hvordan vi gjensidig påvirker hverandre og hvordan vi er avgjørende for hverandres eksistens.

Om Hovedverket; Fringed Life

Tvinnet mellom trådene av fortidens vev, er Fringed Life historien om å være en fremmed i møte med seg selv og sin historie. Arktisk villmark, midnattssol og polarnatt, fjell og vidder, tundra og barskog - fletter samisk identitet og natur sammen.

I vår tids virkelighet kan Fringed Life minne oss om viktigheten av å aldri miste vårt kulturelle kompass.

Fringed Life handler ikke bare om å utforske vår forbindelse med fortiden; det utforsker også vårt indre landskap. Et møte med seg selv og sin egen historie. Bildet inviterer oss til å utforske vår egen forbindelse med naturen, vår kulturelle arv og språk, og til å finne hjem i den mangfoldige historien.

Slik bildet bærer både historie og håp, så bærer det oss gjennom en reise av innsikt og refleksjon. Fringed Life er en påminnelse om at vi kan være reisende i tid og rom, men også pilgrimer på reise mot å forstå oss selv. Med blikk mot det gamle og det nye, er bildet en hyllest til menneskets uendelige søken etter identitet, røtter og en dypere forståelse av sin egen fortelling. 


Tagged under: Maleri Akvarell