Om Utstillingene og Kunstnerne

Albin Art

Anne Merethe Hangaas

23. april - 28. april

Maleri

Dette er Anne Merethe Hangaas (44) sin debututstilling. Hun begynte å
male under pandemien og har siden bare fortsatt. - "Det var som en
åpenbaring, plutselig ville jeg bare male", sier hun. Anne Merethe er
utdannet siviløkonom og lærer, men jobber i dag som integral terapeut og
kunstner. Hun takker pandemien for sitt sceneskifte. - "Endelig fikk jeg
tid til å lytte innover. Jeg fikk tid og mulighet til å utforske noe som
har ligget iboende hos meg hele tiden, men som ikke har kommet til
utrykk før nå. Nå maler jeg hele tiden", sier hun.
Anne Merethe maler følelser. Gjennom kunsten kommer følelser og
historier til utrykk. - "Det er litt terapi egentlig", sier hun.
Utstillingen på Albin Art har hun valgt å kalle "Restart". Noen av
bildene her handler om pandemien, andre om følelser, om håp og glede.
Bildene er ved første øyekast glade og fargerike, men ved nærmere
iakktakelse ser man også en historie med flere nyanser.

Tagged under: Maleri